Skip to main content

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 09-10-2023

Wij bij Wijkgezondheidscentrum Velserbroek hechten veel waarde aan uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of onze website bezoekt. Wij willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van ons privacybeleid en welke stappen wij ondernemen om uw gegevens te beschermen.

 1. Verzameling van Persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze diensten. Dit kan onder andere uw naam, adres, contactgegevens, medische informatie en andere relevante informatie omvatten. Wij verzamelen deze gegevens om u de best mogelijke zorg en diensten te kunnen bieden.

 1. Gebruik van Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verstrekken van medische diensten en zorg aan u als patiënt.
 • Het beheren van uw medische dossiers en gezondheidsinformatie.
 • Het verbeteren van onze diensten en het monitoren van de kwaliteit van zorg.
 • Het versturen van afspraakherinneringen en belangrijke mededelingen.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving.
 • Het beschermen van de gezondheid en veiligheid van patiënten en medewerkers.
 1. Delen van Persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Dit kan onder andere zorgverleners, zorgverzekeraars en overheidsinstanties omvatten. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of delen voor marketingdoeleinden.

 1. Beveiliging van Persoonsgegevens

Wij nemen strenge maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Dit omvat technische beveiligingsmaatregelen, zoals firewalls en encryptie, en beperkte toegang tot uw gegevens alleen voor geautoriseerd personeel.

 1. Bewaartermijn van Persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 1. Uw Rechten

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en om eventuele onjuistheden te corrigeren. U kunt ook verzoeken om uw gegevens te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

 1. Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op:

Wijkgezondheidscentrum Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220, paulette@hcvelserbroek.nl,  023 5201240

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment bij te werken. Wijzigingen in ons beleid worden op deze pagina geplaatst en de datum van de laatste herziening wordt bovenaan de pagina vermeld. Wij raden u aan om regelmatig deze pagina te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.